Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden d v s det
företag, organisation eller den privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
Ni kommer därför faktureras en ansökningsavgift.
Ansökningsavgiften för ett tillfälligt serverings-
tillstånd är 800 kr.

Klicka på frågetecknen
för hjälptexter vid varje rubrik.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
Epost  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->