Ansökan om serveringstillstånd 

 - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
 Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuell om du skall
 arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka
 tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett
 tillfälligt tillstånd.

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer
 kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare
 dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan
 skickat in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera
 ansökan.


 - Ändringar i gällande serveringstillstånd 
 Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka
 om ändringar i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade
 serveringstider eller utökade ytor. Använd det användarnamn
 och lösenord du fått från Värmdö kommun för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar
 i gällande tillstånd.