Ansökan om serveringstillstånd 

Via denna tjänst kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap.

Övriga tillstånd såsom t. ex. stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vänligen kontakta kommunens alkoholhandläggare på Atl@varmdo.se eller via telefon på 08-570 470 00.

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos utvecklingsavdelningen kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos utvecklingsavdelningen kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal.


Personuppgiftslagen 
Genom att registrera dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL) till att information lagras spara och bearbetas i kommunens register. Läs mer om PuL på www.varmdo.se.