Hur blir jag webbkund?

För att kunna använda våra e-tjänster måste du vara webbkund.
Det kan du bli om du är tillståndshavare i Värmdö kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till Atl@varmdo.se.

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

Du kan självklart också ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.