Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Sedan den 1 juli 2019 kan du inte längre anmäla tobaksförsäljning. Istället måste du ansöka om tillstånd att sälja tobak.

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?